• PUSAT HUBUNGAN ALUMNI
 • alumni@um.edu.my
 • 03-7967 7803

PUSAT PERHUBUNGAN ALUMNI DAN KEMAJUAN INSTITUSI (CARIA) ditubuhkan pada tahun 2019 dengan gabungan di antara Pejabat Perhubungan Alumni (HEPA) dan Institutional Advancement Centre (IAC). 

Fungsi CARIA

 1. Membina pertalian dan penglibatan berterusan serta komited dalam menjalinkan hubungan sepanjang hayat di antara universiti dan alumninya.
 2. Berkhidmat untuk memperkasakan kehidupan pelajar dan menyokong kemampanan universiti menerusi usaha penjanaan dana sumbangan berimpak yang diterima daripada penderma individu, korporat, organisasi kebajikan dan lain-lain yang prihatin.

Perkhidmatan CARIA

 1. Platform hubungan alumni dan aktiviti libat urus
 2. Khidmat semakan dan pengemaskinian pangkalan data alumni
 3. Hebahan bersepadu email dan sosial media alumni
 4. Peluang penempatan kerjaya (internship/graduate placement)
 5. Khidmat nasihat untuk perolehan dan penerimaan sumbangan Derma, Tajaan, Endowmen, Zakat & Wakaf
 6. Khidmat nasihat proses dan kelayakan permohonan resit sumbangan pengecualian cukai bagi penderma
 7. Tawaran Bantuan Kewangan Pendidikan dan Kebajikan Zakat kepada pelajar dan staf
 8. Potongan gaji bagi staf UM untuk sumbangan/zakat 

Arief Shamsuddin


Last Update: 07/03/2024