• PUSAT HUBUNGAN ALUMNI
  • alumni@um.edu.my
  • 03-7967 7803

ABOUT US

PUSAT PERHUBUNGAN ALUMNI DAN KEMAJUAN INSTITUSI (CARIA) ditubuhkan pada tahun 2019 dengan gabungan di antara Pejabat Perhubungan Alumni (HEPA) dan Institutional Advancement Centre (IAC). 

Fungsi CARIA

  1. Membina pertalian dan penglibatan berterusan serta komited dalam ...

LATEST NEWS

Zakat@UM Briefing